LIÊN HỆ
Liên hệ
Xí nghiệp Dịch vụ Hacinco
VP xí nghiệp:
Tầng 1, tòa nhà B3.7NO , đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
043 5578839
Văn phòng đại diện LSV Hacinco:
Tầng 1, tòa nhà 17 -21 tầng LSV Hacinco , đường Ngụy Như Kontum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:
043 63265567
 

 

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Xí nghiệp Dịch vụ Hacinco
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà B3.7NO , đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043 5578839   Email: Hacinco@fpt.vn     Website: http://hacinco.com.vn, http://hacinco.vn