GIỚI THIỆU
Cơ cấu tổ chức Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh Nhà

Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh Doanh Nhà được thành lập theo Quyết định số 26/2001/QĐ-UB kí ngày 18/5/2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội trực thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội với chức năng quản lý, khai thác cho thuê nhà, mặt bằng với đối tượng là sinh viên, các khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng do Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội là chủ đầu tư . Với mục đích kinh doanh, định hướng phát triển của Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh Doanh Nhà không dừng lại ở đơn vị chỉ quản lý và khai thác nhà cho sinh viên thuê mà còn phát triển thành Công ty, nơi chuyên cung cấp các loại hình về dịch vụ với chất lượng tốt nhất như:

- Cho thuê căn hộ, văn phòng với các đối tượng : là sinh viên , các công ty thuê văn phòng...

- Cho thuê mặt bằng làm trung tâm thương mai, siêu thị...

- Quản lý và điều hành các khu nhà ở cao cấp, các khu văn phòng người nước ngoài...

Cơ cấu tổ chức của đơn vị hiện nay bao gồm: Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh Doanh Nhà hiện nay có 42 CBCNV:

Ban Giám đốc Xí nghiệp: 03 người.

Trong đó: 01 Giám đốc Xí nghiệp phụ trách chung và phụ trách Ban TC – KT

                 01 Phó giám đốc Xí nghiệp - Phụ trách Ban HC - BV

                 01 Phó giám đốc Xí nghiệp - Phụ trách kinh doanh, Ban KH – KD.

Các ban trong Xí nghiệp:

+ Ban TCKT: 05 người – Thực hiện công tác kế toán của đơn vị : thu tiền của các cá nhân tổ chức thuê nhà ở, văn phòng...

+ Ban KHKD: 03 người – Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch SXKD, đăng ký nhân khẩu cho các cá nhân tạm trú tại Làng sinh viên, quản lý sinh viên ....

+ Ban HCBV: 31 người bao gồm:

- Tổ gián tiếp: 02 người trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Ban, quản lý tài sản trang thiết bị của đơn vị.

- Tổ sửa chữa kiêm quản trị nhà: 03 người tập trung sửa chữa, kiểm tra, bảo quản tài sản trang thiết bị của đơn vị.

- Tổ vệ sinh môi trường: 07 người tập trung quét dọn vệ sinh các tòa nhà, vệ sinh buồng phòng sinh viên nước ngoài theo định kỳ...

- Tổ bảo vệ 19 người tập trung đảm bảo ANTT, PCCN...

1. Về công tác tổ chức: Trên cơ sở bộ máy hiện tại cần củng cố nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công tác, đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng thông qua hệ thống ISO 9001 : 2008

2. Về công tác quản lý:

Hiện nay còn nhiều đơn vị quản lý trên một mặt bằng cần tập trung vào một đầu mối đồng thời tăng cường bộ máy mang tình chuyên nghiệp, khi cung cấp dịch vụ cho một đối tượng khách hàng chỉ cần một đầu mối tránh tình trạng một đon vị quản lý cung cấp dịch vụ nhà cho thuê còn một đơn vị cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh buồng phòng.

Cần quy hoạch lại mặt bằng cho phù hơp tạo sự hợp lý vừa có cảnh quan môi trường thông thoáng vừa có thể đáp ứng được dịch vụ trông giữ xe cho khách hàng ( vừa đảm bảo cảnh quan môi trường, vừa an toàn )

Cần quy hoạch các khu vực kinh doanh đáp ứng với từng đối tượng khách hàng như : kinh doanh cho thuê ở, khu vực kinh doanh dịch vụ...đảm bảo tình chuyên nghiệp cũng như đảm bảo được an ninh trật tự cho từng khu vực.

Nên quy hoạch tập trung vào một đơn vị quản lý toàn bộ toà nhà nhằm đảm bảo một đầu mối đáp ứng dịch vụ với khách hàng.

3. Căn cứ vào quy hoạch mặt bằng, khu vực kinh doanh để xây dựng hướng phát triển cho từng năm đảm bảo doanh thu ổn định nhưng cần phải lưu ý đặc thù đối tượng khách hàng là sinh viên Việt Nam, sinh viên nước ngoài...để có giải pháp kinh doanh gối đầu cho hiệu quả.

 

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Xí nghiệp Dịch vụ Hacinco
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà B3.7NO , đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043 5578839   Email: Hacinco@fpt.vn     Website: http://hacinco.com.vn, http://hacinco.vn