GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung

Chức năng nhiệm vụ:

- Quản lý Tòa nhà và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tòa nhà.
- Tham mưu cho Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo ANCT, an ninh trật tự, PCCC, trên tất cả các khu vực công ty giao quản lý.
- Quản lý toàn bộ mặt bằng tổ chức trông giữ xe, hệ thống trang trí quảng cáo trên mặt bằng.
- Quản lý, tổ chức vệ sinh, cung cấp các dịch vụ vệ sinh trên địa bàn toàn Công ty.
- Quản lý Hội trường, tổ chức cung cấp dịch vụ cho thuê Hội trường, quản lý lán trại tại làng sinh viên.
- Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cung cấp điện, sản xuất nước sạch cung cấp đến căn hộ, bảo trì hệ thống thang máy, máy phát điện dự phòng.
- Kinh doanh Vật liệu xây dựng.

 

 

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Xí nghiệp Dịch vụ Hacinco
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà B3.7NO , đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 043 5578839   Email: Hacinco@fpt.vn     Website: http://hacinco.com.vn, http://hacinco.vn