LIÊN HỆ
Liên hệ
Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh Nhà - Làng sinh viên Hacinco
VP giao dịch:
Phòng 305, nhà A - Làng Sinh viên Hacinco - Phường Nhân Chính
 
Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại:
043 5584035 - 046 2862106 - 043 5584501
Fax:
043 5580306
Cán bộ phụ trách giải đáp:     
0934689170 - ( Anh Hoàng).
Email:langsinhvienhacinco99@gmail.com
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh Nhà - Làng sinh viên Hacinco
Địa chỉ: Phòng 305, nhà A - Làng Sinh viên Hacinco - Phường Nhân Chính Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043 5584035 - 043 5584501   Fax: 043 5580306   Email: Hacinco@fpt.vn     Website: http://hacinco.com.vn, http://hacinco.vn