Các hành động

Dịch vụ

by admin Cập nhật : 04/07/2014 11:30

 1) Đối với sinh viên:

- Giấy xác nhận hoặc giấy giới thiệu của nhà trường.

- Giấy tạm vắng của địa phương.

- Photo CMND và thẻ sinh viên (mang theo bản gốc để đối chiếu).

- Cung cấp 03 ảnh 3x4

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Xí nghiệp Dịch vụ và Kinh doanh Nhà - Làng sinh viên Hacinco
Địa chỉ: Phòng 305, nhà A - Làng Sinh viên Hacinco - Phường Nhân Chính Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 043 5584035 - 043 5584501   Fax: 043 5580306   Email: Hacinco@fpt.vn     Website: http://hacinco.com.vn, http://hacinco.vn