Các hành động

Liên hệ

by admin Cập nhật : 14/01/2019 16:38
Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội
Trụ sở:
324 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
VP giao dịch:
Làng Sinh viên Hacinco - Phường Nhân Chính
 
Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại:
(84-24)5584167 - (84-24)5584168 -(84-24)5572123
Fax:
(84-24)5584201
Email:
Hacinco@hacinco.vn
Website:
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Nhà điều hành Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)5584167 - (84-4)5584168 -(84-4)5572123   Fax: 84-4)5584201
Email: Hacinco@fpt.vn    Website: www.hacinco.com.vn