GIỚI THIỆU
Năng lực xây lắp

Giới thiệu năng lực xây lắp của các xí nghiệp thi công xây lắp, thiết bị thi công, hồ sơ năng lực..

CÁC VĂN BẢN KHÁC:
  Giới thiệu chung (31/01/2013)
  Cơ cấu tổ chức (22/01/2013)
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Nhà điều hành Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)5584167 - (84-4)5584168 -(84-4)5572123   Fax: 84-4)5584201
Email: Hacinco@fpt.vn    Website: www.hacinco.com.vn