KINH NGHIỆM XÂY LẮP
Hội nghị công đoàn công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (22/01/2013)

Đại biểu tham dự có Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Ban Giám đốc , Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng phó các đơn vị, phòng ban, Tổ trưởng Công đoàn bộ phận trực thuộc Công ty và một số CBCNV Công ty.

Nội dung của hội nghị bao gồm các vấn đề chính:
- Báo cáo tình hình của tổ chức Công đoàn Công ty
- Tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty năm 2012
- Bầu đại biểu đi dự Hội nghị Công đoàn Tổng Công ty

Hội nghị đã bầu ra 3 đại biểu tham dự Hội nghị Công đoàn Tổng Công ty:
1.Đồng chí Đinh Đại Cồ.
2.Đồng chí Nguyễn Văn Trình.
3.Đồng chí Ngô Thị Mai Hoa.

CÁC TIN KHÁC
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Nhà điều hành Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)5584167 - (84-4)5584168 -(84-4)5572123   Fax: 84-4)5584201
Email: Hacinco@fpt.vn    Website: www.hacinco.com.vn