Cách bật cookies

Internet Explorer

Phiên bản 6.x

 1. Chọn Tools ở thanh menu của trình duyệt và chọn Internet Options
 2. Bấm vào Privacy tab ở phía trên cùng của màn hình
 3. Chuyển thanh trượt đến Medium và bấm OK

Phiên bản 5.x

 1. Chọn Tools trên menu rồi chọn Internet Options
 2. Chọn Security tab ở phía trên cùng của màn hình
 3. Chọn Custom Level và kéo xuống phần Cookies ở phía dưới
 4. Chọn "Allow per-session cookies" và bấm OK

Phiên bản 4.x

 1. Bấm vào View ở trên thanh menu của trình duyệt và chọn Internet Options
 2. Chọn Security tab ở phía trên cùng của màn hình
 3. Chọn Custom Level và kéo xuống phần Cookies ở phía dưới
 4. Chọn "Always accept cookies" hoặc "Prompt before accepting cookies" và bấm OK

Mozilla

Phiên bản 1.x

 1. Chọn Edit trên menu của trình duyệt và chọn Preferences
 2. Tìm "Privacy & Security" ở phía trái của thanh menu. Bấm vào dấu [+] ở phía trái của "Privacy & Security".
 3. Chọn "Cookies".
 4. Chọn "Enable cookies for the originating web site only" hoặc "Enable all cookies" và bấm "OK".

Opera

 1. Bấm F12
 2. Bấm "Enable cookies"

Netscape Navigator

Phiên bản 6.x

 1. Chọn Edit trên menu của trình duyệt và chọn Preferences
 2. Tìm "Privacy & Security" ở phía trái của thanh menu. Nhấm vào con trỏ hình tam giác kế bên Privacy & Security.
 3. Chọn "Cookies" ở phần "Privacy & Security"
 4. Chọn "Enable cookies for the originating web site only" hoặc "Enable all cookies" và bấm "OK"

Phiên bản 4.x

 1. Chọn Edit phía trên menu của trình duyệt và chọn Preferences
 2. Chọn "Advanced"
 3. Chọn "Accept all cookies" hoặc "Accept only cookies that get sent back to the originating server" và bấm OK