Hacinco giao lưu bóng đá với Sở xây dựng Hà Nội chào mừng Tết Bính Thân 2016        Cận cảnh Làng sinh viên giữa Thủ đô        Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội        Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ văn phòng 3        Hội nghị công đoàn công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
KINH TẾ, XÃ HỘI
Cơ chế đặc thù để triển khai các dự án giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường Thủ đô (29/09/2017)

Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 8567/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ đề nghị góp ý kiến về đề xuất một số cơ chế đặc thù cho Thủ đô để triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư giải quyết ùn tắc giao thông và môi trường bức xúc dân sinh theo kiến nghị của UBND TP Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2274 /BXD-HĐXD phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Về đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án, theo báo cáo thì 5 dự án cầu qua sông Hồng và khép kín vành đai đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25/01/2017.

Theo giải trình của UBND TP Hà Nội đối với các dự án đề xuất bổ sung (bao gồm 8 dự án giao thông và 4 dự án môi trường, dân sinh bức xúc) tại Báo cáo số 223/BC-UBND thì các dự án nói trên cần được rút ngắn thời gian chuẩn bị và sớm triển khai để góp phần giải quyết ách tắc giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường, phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác. Vì vậy, về nguyên tắc, Bộ Xây dựng ủng hộ các kiến nghị của UBND TP Hà Nội xin được áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện các dự án trên theo hình thức hợp tác công tư PPP (hợp đồng BT hoặc BOT). Tuy nhiên, đề nghị UBND TP Hà Nội cần làm rõ hơn nữa về tính cấp bách, đặc thù, riêng biệt của từng dự án nhằm có đủ cơ sở để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với kiến nghị xin được áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu (Điểm a Khoản 4 Mục I Báo cáo số 223/BC-UBND), đề nghị UBND TP Hà Nội làm rõ điều kiện đặc thù, riêng biệt của từng dự án và cần phải có thuyết minh phương án lựa chọn nhà đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với kiến nghị ủy quyền cho các Ban quản lý dự án chuyên ngành (điểm b khoản 4 Mục I Báo cáo số 223/BC-UBND), đề nghị tuân thủ nguyên tắc theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Thủ đô.

Các dự án được lựa chọn để thực hiện theo hình thức đối tác công tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Việc sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội, do đó đề nghị UBND TP Hà Nội thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao và Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng - chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Về đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư. Bộ Xây dựng ủng hộ về nguyên tắc đối với các kiến nghị của UBND TP Hà Nội áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2). Riêng đối với kiến nghị được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu, đề nghị UBND TP Hà Nội thực hiện như ý kiến đã nêu tại Mục 1 văn bản này.

Đề nghị UBND TP Hà Nội lưu ý thực hiện việc chuyển đổi hình thức đầu tư theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc lựa chọn nhà đầu tư có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án.

Theo Baoxaydung.com.vn

CÁC TIN KHÁC
   GALLERY
   HỎI ĐÁP
19/01/2013 - Tran dinh khoa
19/01/2013 -
19/01/2013 - Hải Yến
19/01/2013 - nguyễn hữu việt
19/01/2013 - Vũ Quang Dũng
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Nhà điều hành Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4)35584167 - (84-4)35584168 -(84-4)35572123   Fax: (84-4)35584201   Email: Hacinco@fpt.vn     Website: hacinco.com.vn, hacinco.vn
     Truy cập:   Online: