Hacinco giao lưu bóng đá với Sở xây dựng Hà Nội chào mừng Tết Bính Thân 2016        Cận cảnh Làng sinh viên giữa Thủ đô        Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội        Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ văn phòng 3        Hội nghị công đoàn công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội
KINH TẾ, XÃ HỘI
Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (05/04/2019)

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các đơn vị sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện Văn bản số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn Phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh việc thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.Đến ngày 30/9/2019, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác, kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị về việc chậm tiến độ thực hiện, giải ngânđồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác.

Đối với các dự án hoàn thành trong năm 2019: Tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 cần tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

Đối với dự án khởi công mới năm 2019 cần khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt chậm nhất trong tháng 6/2019 làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và sớm khởi công công trình.

Đối với dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2020 (Danh mục dự án đã được Bộ Xây dựng thông báo trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) thì khẩn trương hoàn thành công tác lập dự án đầu tư theo đúng quy định, trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2019 để thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/10/2018, đảm bảo đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án.

Đặc biệt, các chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; chủ động đề xuất, báo cáo Bộ Xây dựng điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện; Xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. Kịp thời thay thế những viên chức, người lao động yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Ngoài ra, đối với các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 nhưng chưa giải ngân hết, có nhu cầu kéo dài sang năm 2019: Các chủ đầu tư khẩn trương làm việc với Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Lưu ý, vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019 chỉ được phép giải ngân đến 31/12/2019.

Cuối cùng, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, chủ đầu tư phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư côngnăm 2019 về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo.

Theo Baoxaydung.com.vn

CÁC TIN KHÁC
   GALLERY
   HỎI ĐÁP
19/01/2013 - Tran dinh khoa
19/01/2013 -
19/01/2013 - Hải Yến
19/01/2013 - nguyễn hữu việt
19/01/2013 - Vũ Quang Dũng
   LIÊN KẾT WEBSITE
 
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI
Trụ sở chính: Số 324 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Nhà điều hành Làng sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-24)35584167 - (84-24)35584168 -(84-24)35572123   Fax: (84-24)35584201   Email: Hacinco@fpt.vn     Website: hacinco.com.vn, hacinco.vn
     Truy cập:   Online: